Missió, visió i valors - TunaTeca Balfegó
Logo Tunateca
Balfegó, única empresa de tonyina roja salvatge mantinguda amb certificació de sostenibilitat mediambiental Veure certificat

MISSIÓ

Tunateca és un espai gastronòmic que forma part de Grup Balfegó, la missió del qual
és la captura, alimentació, estudi i comercialització de la tonyina roja, sota un sistema
de responsabilitat empresarial sostenible que satisfa les expectatives dels seus
clients de manera permanent, garantint la continuïtat de l’espècie per a les
generacions futures.

VISIÓ

Ser el referent internacional gourmet de la tonyina roja.

VALORS

Com a valors destaquen el compromís davant els seus clients i la societat en general
acomplint les seves expectatives de forma sostenible; responsabilitat més enllà de
l’estricte compliment de les lleis i altres obligacions; eficiència, perquè els recursos
sobre els que actuen mereixen una actitud de millora que garanteixi la màxima
rendibilitat; transparència, fent pública la informació que el consumidor i la societat
demana.

Right Image