Missió, visió i valors - TunaTeca Balfegó
Logo Tunateca

MISSIÓ

Tunateca és un espai gastronòmic que forma part de Grup Balfegó, la missió del qual
és la captura, alimentació, estudi i comercialització de la tonyina roja, sota un sistema
de responsabilitat empresarial sostenible que satisfa les expectatives dels seus
clients de manera permanent, garantint la continuïtat de l’espècie per a les
generacions futures.

VISIÓ

Ser el referent internacional gourmet de la tonyina roja.

VALORS

Com a valors destaquen el compromís davant els seus clients i la societat en general
acomplint les seves expectatives de forma sostenible; responsabilitat més enllà de
l’estricte compliment de les lleis i altres obligacions; eficiència, perquè els recursos
sobre els que actuen mereixen una actitud de millora que garanteixi la màxima
rendibilitat; transparència, fent pública la informació que el consumidor i la societat
demana.

Right Image